Assemblea,  Associació USkBCN

Delegació de vot

Sòcies i socis,
Us recordem que si no podeu assistir a l’assemblea general del proper dimecres podeu delegar el vostre vot mitjançant el formulari que el trobareu en línia. El darrer dia per fer aquesta gestió és el proper diumenge 3 de juny.
Moltes gràcies!
Socias y socios
Os recordamos que si no podéis asistir a la asamblea general del próximo miércoles podéis delegar vuestro voto mediante el formulario que lo encontraréis en línea. El último día para hacer esta gestión es el próximo domingo 3 de junio.

Muchas gracias