Associació USkBCN,  USk Barcelona

Fem L’associació de USk Barcelona!

Gracies sketchers pel vostre interès i als que vareu poder assistir a la darrera reunió, per la vostra participacio activa en l’organització de l’assemblea constituent de l’associació USk Barcelona.

Per a seguir avançant tots els sketchers esteu convidats a seguir fent les properes passes. Llegiu les següents línies per assabentar-vos d’allò que vàrem parlar i del que hem de fer a partir d’ara. Necessitem crear una llista de pre-socis per poder realitzar l’assemblea fundacional que serà el proper

8 de juny a les 19,30h a l’auditori del Centre Cívic de la Barceloneta.

Recordeu que no cal viure a Barcelona per apuntar-se a la llista de pre-socis de l’associació USk Barcelona. Tothom és benvingut!!

1. Assemblea fundacional

Per a constituir l’Associació Urbansketcher Barcelona (USk Barcelona) cal la participació de totes aquelles persones que hi estiguin interesades a través d’una assemblea fundacional

2. Llista de Pre-Socis

 • L’Assemblea es constituirà única i exclusivament amb les persones registrades a la llista de pre-socis (*).
 • La llista final de pre-socis quedarà feta pública al lloc on es realitzi l’Assemblea just en el moment de començar.
 •  Ser pre-soci dona dret a: 
  • Ser membre de l’Assemblea fundacional.
  •  Votar els estatuts.
  • Escollir els membres i càrrecs de la junta (Presidència, Tresoreria, Secretaria, i vocals).
 •  El vot serà exercit únicament per les persones registrades com a pre-socies, i pot ser present i representat (delegació).
 •  Per a la delegació del vot teniu a disposició un formulari de delegació de vot (*) que haurà de ser entregat a mà per la persona a qui es delegui el dia de la constitució de l’Assemblea.
 • La persona a qui es delegui la representació ha d’estar registrada a la llista de pre-socis.
 • Un pre-soci només pot representar per delegació com a màxim a dos altres pre-socis.
 • La llista de pre-socis quedarà annexa a l’Acta fundacional de l’Associació.
 • La llista de pre-socis es convertirà automàticament en llista de socis en el moment de la fundació de l’Associació.

(*) Al final d’aquest text trobareu l’enllaç que us menarà al formulari de pre-soci i també a la delegació de vot. Cal registrar-se abans de l’1 de juny. Per raons d’organització els formularis que arribin amb posterioritat a aquesta data no podran ser integrats a la llista.

3. La junta

Candidatures

 • Si voleu participar de manera activa en el desenvolupament de l’Associació calen candidats per a la Junta.
 • D’acord amb la sessió pre-assemblea del dia 25 d’abril del 2017 s’estableix:
 • Qualsevol persona registrada a la llista de pre-socis es pot presenter com a candidat a la Junta.
 • En primera instància les candidatures seran per als càrrecs específics:

  o Presidència

  o Tresoreria

  o Secretaria

  o Vocalies.

 • En cas de no haver-hi candidats a cap càrrec o a algun d’ells es procedirà a votació oberta sobre la totalitat de la llista de pre-socis.
 • El termini d’inscripció de candidatures està obert fins el dia 29 de maig inclòs.
 • La llista de candidatures es farà pública el dia 1 de juny al blog de USk Barcelona

  (*) l’enllaç per al formulari de candidat a la Junta:

  Els coordinadors de USk Barcelona estaran en contacte amb vosaltres

Què implicaria se membre de la junta?

 • La Junta estarà constituida per: 
  • Presidència
  • Secretaria
  • Tresoreria
  • Vocalies (en nombre pendent de determinar) implicades sobre temes i capacitats específiques.
 • La durada de la primera Junta serà per un període màxim de 12 mesos.
 • L’objectiu bàsic de la primera Junta és el registre de l’Associació USk Barcelona, així com la seva posada en marxa deixant establerts els camins de desenvolupament de l’Associació en termes d’activitats, participació, organització, finançament, etc.
 • Com totes les associacions, USk Barcelona necessitarà persones implicades que podran recolzar la junta per desenvolupar esdeveniments relacionats amb l’urban sketching. La idea és recolzar totes aquelles persones que vulguin desenvolupar activitats dins de l’associació, a diferents nivells. Per cada esdeveniment es crearà un equip per ajudar al coordinador principal i també a la junta perquè l’esdeveniment encaixi en el quadre general de l’associació.

Algunes de les activitats a desenvolupar per l’Associació seràn:

 • Activitats de comunicació: Relacions públiques (amb d’altres associacions, amb les institucions i l’ajuntament). Mantenir i desenvolupar la presència d’USk Barcelona en les xarxes social, actualitzar el bloc, mantenir la plana de Facebook i el compte d’Instagram, etc.
 • Activitats de formació (educació): Donar suport al desenvolupament de tallers i cursos: sel·lecció, organització (material i tècnica) i avaluació. Gestió del calendari, de les inscripcions amb els coordinadors, etc.
 • Activitats de gestió: Elaboració del pressupost anual de l’associació, i presentació de l’informe anual de l’activitat econòmica a l’assamblea general. Demandes de finançament/informes.
 • Activitats de vida associativa: Gestió de la llista de membres, quotes, llistes de mails, convocatòries per l’assamblea general i d’altres reunions de l’associació, etc. 

4. Voluntaris

Tothom pot aportar propostes per a realitzar com a Associació, o donar-hi support. A través de la pàgina de Facebook i de la llista de correus electrònics l’Associació transmetrà les informacions sobre les activitats a les que tothom hi podrà donar suport com a voluntari

Si teniu idees, si us plau compartiu-les!

Tot ens pot ajudar!

 
Aquí teniu l’enllaç al formulari de pre-soci i per delegar el vot.