10 Anys,  10x10

Little Stories (Focus) – 10×10


El grup de USK Barcelona se sent molt orgullós de poder presentar un gran curs per celebrar el desè aniversari d’Urban Sketchers amb Toni Santiago, Manu Ripoll i Mekaeli Eklu-Natey Garcia. El primer mòdul del curs 10×10 es diu LITTLE STORIES (Focus) i l’objectiu d’aquestes tres sessions és millorar les habilitats d’esbós a través de focalitzar i concentrar-: d’objecte o subjecte a escena i el fons, el control de punt de vista i recursos de lectura visual : profunditat, contrast, el color i el detall.

El grupo de USK Barcelona se siente muy orgulloso de poder presentar un gran curso para celebrar el décimo aniversario de Urban Sketchers con Toni Santiago, Manu Ripoll y Mekaeli Eklu-Natey Garcia. El primer módulo del curso 10×10 se llama LITTLE STORIES (Focus) y el objetivo de estas tres sesiones es mejorar las habilidades de boceto a través de focalizar y concentrarse: de objeto o sujeto a escena y el fondo, el control de punto de vista y recursos de lectura visual: profundidad, contraste, el color y el detalle. 

To celebrate USK’s tenth anniversary, USK Barcelona is very proud to introduce a great course with Toni Santiago, Manu Ripoll and Mekaeli Eklu-Natey Garcia.

The first module of this 10×10 course is called LITTLE STORIES (Focus) and the aim of these three sessions is to improve sketching skills through focus and to concentrate : from the object or subject to the scene and background, to control the focal point, read all the visual information available in terms of depth, contrasts, colors and details.