Sketch Swap,  Sketchcrawl,  usklanguedoc

Sketchcrawl a Narbonne amb USkLanguedoc

Moltes gràcies a tots per participar-hi,  a l’Annette Morris i a l’Anna Ishtar per ajudar-nos en la preparació i la organització de la trobada i a WAW coworking per cedir-nos l’espai per tancar la trobada: 

Prèviament a la trobada, vam organitzar un Sketch Swap entre alguns dels membres de USk Languedoc i USk Barcelona. Us deixem la galeria virtual amb els dibuixos de les parelles d’intercanvi: 

Galeria virtual Sketch Swap