Associació USkBCN,  Esdeveniments,  USk Barcelona

#1 Assemblea General Ordre del dia

Socis, Us convidem a participar-hi !


USKBcn
Assemblea General Ordinària
Lloc: Centre Cívic Barceloneta
c/ Conreria, 1-9
Data: 6 de juny de 2018
Horari: de 18:00 a 21:30


ORDRE DEL DIA

18:00
Registre d’assistents (signatura de presència a llista d’assistència)
19:00
Informació sobre assistents i dret a vot

Nomenament d’interventors d’acta

19:15
Presentació i aprovació, si s’escau, de l’informe de gestió i comptes de l’exercici 2017
Presentació i aprovació, si s’escau, del pla d’activitats i pressupost de l’exercici 2018
20:00
Renovació de càrrecs per a la Junta (votació)
20:30
Debat sobre propostes de la Junta
21:00
Precs i preguntes
21:30
Fi de l’Assemblea